Gedved

Nyt fritidspas åbner dørene til foreningerne for endnu flere børn og unge i Horsens Kommune

Rigtig mange nye børn og unge har fået en hjælpende hånd ind i fritids- og foreningslivet i Horsens Kommune. Foto: Allan Ringgaard

Siden sommerferien er 163 børn og unge blevet en del af Horsens Kommunes nye fritidspas-ordning. Målet med ordningen er at gøre en hverdag fuld af bevægelse, grin og samvær med ens jævnaldrende mulig for flere af kommunens yngste beboere

Alle børn og unge i alderen 0-18 år skal have mulighed for at være en del af de positive fællesskaber, det giver at være med i det lokale forenings- og idrætsliv i Horsens Kommune. Også dem, hvor familiens økonomi, begrænset kendskab til foreningslivet eller andre årsager er en barriere for, at børn og unge går til en fritidsaktivitet. Det har været et ønske fra forligspartierne bag budgetaftalen for 2022, som nu er mundet ud i en ny fritidspas-ordning.

Horsens Kommune står bag fritidspas-ordningen i samarbejde med Broen Horsens, DGI Sydøstjylland og Bo Trivsel med økonomisk støtte fra Socialstyrelsen. Med afsæt i budgetaftalen har det toårige projekt fået tildelt 2,2 mio. kr. med midler fra Socialstyrelsens pulje “Fritidspas til socialt udsatte børn og unge”. Målet er at få 200 børn og unge ud i foreningslivet i løbet af de to år, projektet løber. Til dags dato er 163 børn blevet en del af ordningen, og 24 foreninger har taget imod børnene.

– Det er dejligt, at fritidspas-ordningen er kommet så godt fra start. Vi ved, at nogle børn og unge har sværere ved at blive en del af fritids- og foreningslivet. Det kan være, fordi familien mangler viden eller overskud til at komme ind i foreningslivet, eller fordi familiens økonomi er en barriere. Med fritidspasset vil vi gerne fjerne de barrierer, for gennem fritids- og foreningslivet kan børn og unge få nye venskaber, få styrket selvtilliden og følelsen af at mestre, siger Andreas Boesen, formand for Fritids- og Kulturudvalget i Horsens Kommune.

Efter sommerferien er de første børn begyndt til fodbold, basketball, gymnastik, svømning, rytmik og klaver.

Fritidsagenter sikrer en god start

Fritidspasset giver både mulighed for kontingentstøtte til idrætsaktiviteten, og barnet eller den unge kan også blive hjulpet godt i gang med sin aktivitet af en fritidsagent. En fritidsagent er en ven, der guider barnet eller den unge trygt til og ind i aktiviteten.

De første 13 fritidsagenter er blevet ansat. Agenterne bor alle i Horsens Kommune og spænder aldersmæssigt fra 19-63 år. Flere af dem har en baggrund i forenings- og fritidslivet og erfaringer med at arbejde med børn og unge. Sanne Lorentzen er en af de nye fritidsagenter, der tager børnene i hånden og giver dem en god start på foreningslivet.

– At kunne hjælpe et barn eller ungt menneske med at finde en interesse, der giver dem glæde i hverdagen, giver så meget mening, siger Sanne Lorentzen, der netop er startet som fritidsagent.

Alle børn og unge, der bor i Horsens Kommune, og som ikke er foreningsaktive eller har svært ved at blive ved med at gå til en aktivitet, kan få hjælp igennem ordningen. Hvilke behov det enkelte barn eller den unge har, vurderes ud fra en samtale mellem fritidsvejlederen og familien.

– Vi bygger videre på de mange års erfaringer, Broen Horsens har med at støtte børn og unge i foreningerne. Det er væsentligt, at vi klæder børnene og deres familier godt på til deltagelsen. Og i tæt samarbejde med DGI klæder vi også foreningslivet på til at stå klar til at tage godt imod de nye medlemmer, siger Andreas Boesen.

Fagpersoner, aktører i foreninger og familier kan søge om hjælp igennem fritidspas-ordningen. Du kan søge ved at ringe til projektleder Kamilla Mørup Wang eller udfylde denne blanket: https://indberetning.horsens.dk/horsens/Login?returnUrl=%2fhorsens%2fOpret%2f4de91e8b442e1%2f

Fakta

Fritidspas-ordningen består af tre dele:

  • Mulighed for økonomisk støtte – hel eller delvis betaling af kontingent og udstyr (Fritidspasset)
  • Familierettet vejledning i fritids- og foreningslivet ved fritidsvejleder
  • En ven (fritidsagent), der guider barnet eller den unge trygt til og ind i aktiviteten.

Kommentarer