Gedved

Kommune og detailhandlen tager fælles ansvar og skruer ned for julebelysningen

Lyskæderne i gågadens træer kommer også i år til at skabe julelys i Horsens midtby, men tændingstiden er reduceret i forhold til tidligere år for at spare på strømmen. Arkivfoto: Hanne Nielsen

Som et bidrag til forsyningssikkerheden på energiområdet står Horsens Kommune, City Horsens og Bytorv Horsens sammen om skrue ned for julebelysningen den kommende jul. Parterne ønsker i fællesskab at vise samfundssind – og bekræfter alle, at der stadig vil være masser af julehygge i Horsens trods færre elektriske lys.

På baggrund af den aktuelle energisituation og Energistyrelsens anbefalinger har Horsens Kommune kigget på en lang række områder, hvor kommunen som koncern kan spare på energien. Samtidig har kommunen haft en konstruktiv dialog med City Horsens og Bytorv Horsens omkring julebelysningen i Horsens by. Sammen er de nået frem til fælles energibesparende løsninger, som kommer til at gælde for julen 2022.

Der kommer stadig julelys – men der bliver mindre af det i Horsens.

Blandt andet er kommunen, cityforeningen og bytorvet blevet enige om, at den udendørs julebelysning kun vil være tændt mellem kl. 16-22 frem for hele døgnet. Dette gælder Bytorvs-bygningens udvendige julelys, og det gælder lyskæderne i gågadernes træer. I samarbejde med City Horsens opfordres de enkelte butikker også til at tænke i alternativer til den elektriske juleudsmykning i år, og de butiksdrivende har vist stor velvilje og ønske om at sende det rigtige signal.

Bjarke Butt Eriksen, direktør for Teknik og Miljø i Horsens Kommune, glæder sig meget over det gode samarbejde med detailhandlen i Horsens:

– I lyset af den nuværende situation er vi alle nødt til at tage ansvar og ændre på vores vaner for at spare på strømmen. Julebelysningen har altid været en vigtig tradition, som også har stor betydning for butikkerne. Derfor er jeg særligt glad for, at vi sammen med vores detailhandel har fundet fælles fodslag og står sammen om at skrue ned. Både City Horsens og Bytorv Horsens har været rigtig gode medspillere, som har sikret, at vi kan løfte vores ansvar – sammen, siger Bjarke Butt Eriksen.

Og netop dét at kommune og butikker følger hinanden og gør det samme, mener centerdirektør i Bytorv Horsens Anette Vestergaard, er et meget vigtigt signal at sende:

– Af respekt for den situation vi står i, må vi alle bidrage og tage medansvar. Vi vil meget gerne være med til at sende et signal om, at vi skal stå sammen i den her situation. Den økonomiske besparelse er naturligvis også en faktor, men alt lys på vores facader er nyt og dermed LED, så vi har allerede foretaget tiltag til at reducere omkostningerne markant. Men vi kan på ingen måde forsvare at køre på fuldt blus denne jul, konstaterer Anette Vestergaard. Inde i centret laves der også forskellige nye tiltag; eksempelvis vil de mekaniske nisser skulle sættes i gang ved tryk på en knap, ligesom julebelysningen reduceres.

Denne tilgang om medansvar og signalværdi tilslutter Michael Kongsmark sig. I sit arbejde som city manager i City Horsens er Michael Kongsmark i tæt dialog med byens butikker, og han har allerede gjort meget ud af at tale med dem om, hvordan de kan justere på julebelysningen og stadig sikre julestemning og hygge med anden juleudsmykning.

– Der har været stor opbakning fra de butiksdrivende, som naturligvis også er interesserede i at gøre deres for at værne om forsyningssikkerheden. De vil gerne vise, at vi står sammen om at komme igennem denne krise. Det er selvfølgelig vigtigt, at kunderne kan mærke, at det er jul, og butikkerne sørger stadig for at skabe rammerne for den gode julestemning. Butikkerne tænker konstruktivt og vil i år gøre noget ud af at finde nye måder at pynte op på. Og julen er jo heldigvis så meget mere end elektrisk lys, siger Michael Kongsmark.

– Vi er slet ikke i gang med at aflyse julen, slår Annette Vestergaard fast. Både Anette Vestergaard, Michael Kongsmark og Horsens Kommune lægger vægt på, at der i år skrues ned for lyset, men til gengæld skrues der op for julehyggen med andre aktiviteter i midtbyen.

Kommunens administration vil i den kommende tid mødes med repræsentanter fra øvrige byer i kommunen med henblik på at drøfte lignende tiltag vedrørende julebelysning.

De konkrete energibesparende tiltag i julen 2022

Horsens Kommunes Plan- og Vejudvalg vedtog på udvalgsmødet i dag at følge administrationens anbefalinger om reducering af den kommunale julebelysning.

Det betyder, at LED-lyskæderne i gågadens træer vil være tændt i perioden fra 1. søndag i advent frem til søndag i vinterferien uge 7 – i tidsrummet 16.00-22.00. Tidligere år har lyskæderne været tændt døgnet rundt fra omtrent 1. november til 1. marts.

I år opstilles kun to store juletræer, et på Torvet og et uden for Bytorv Horsens, og lysene får samme tændingstid som lysene i de øvrige træer.

Endelig er det besluttet, at julekuglerne, som plejer at hænge tværs over Hestedamsgade og Hospitalsgade, ikke bliver monteret i år.

Kommentarer