Samfund

Horsens Kommune åbner for straks-behandling af byggesager

Horsens Kommune sætter ekstra skub i behandlingen af ansøgninger om at bygge huse eller sommerhuse, så private og typehusfirmaer kan få en byggetilladelse inden for fire uger.

Borgere, typehusfirmaer og rådgivere får nu hjælp til at komme hurtigere igennem med deres byggeansøgning i Horsens Kommune. Fra fredag den 1. juli 2022 er det muligt at søge om straks-behandling af sin byggesag, hvis man har det nødvendige materiale klar. I første omgang gælder ordningen for parcel-, række- og sommerhuse samt småhuse som carporte, drivhuse og udestuer.

– Vi åbner for straks-behandling af denne type sager for at give borgerne og byggefirmaer mulighed for at komme hurtigere igennem systemet. Det er muligt, når der er tale om sager, der er nemme at håndtere, og hvor vi sammen med ansøgningen får det materiale, der er nødvendigt. Ved at hjælpe de nemme sager hurtigere igennem systemet er formålet at få nedbragt antallet af sager, der skal gennemgå fuld sagsbehandling. Det vil medvirke til, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid bliver kortere, forklarer Kjell Stockfisch, afdelingsleder i Byg, Erhverv og BBR i Horsens Kommune.

For at få en straks-behandling af sin byggesag kræver det, at ansøgeren afleverer en ansøgning med alle de nødvendige oplysninger. Samtidig er forudsætningen, at byggeriet ikke kræver dispensation, landzonetilladelse eller en såkaldt helhedsvurdering. Byggeriet må heller ikke være placeret i konstruktions- og brandklasse 2-4. Hvis kriterierne er overholdt, kvitterer byggesags-afdelingen med en byggetilladelse inden for fire uger.

Udvides formentlig med tiden

Kjell Stockfisch forventer, at straks-behandlingen vil blive et permanent tilbud, som med tiden formentlig også vil blive udvidet til at gælde andre byggesager.

– I første omgang har vi afgrænset ordningen, men tanken er, at vi med tiden vil udvide, så den også kommer til at gælde for de forholdsvis ukomplicerede erhvervssager. Det kan f.eks. være erhvervsbyggerier, der holder sig inden for lokalplanen, siger Kjell Stockfisch.

Generelt er sagsbehandlingstiden i byggesags-afdelingen faldet væsentligt det seneste halve år.

– Vi har hele tiden fokus på, hvordan vi kan sikre så smidig og effektiv en sagsbehandling som muligt. Straks-behandlingen af de simple byggesager er blot ét ud af flere initiativer, vi arbejder på, og det er dejligt, at vi ser en faldende sagsbehandlingstid, siger Kjell Stockfisch.

Hjælp til at søge

For at hjælpe ansøgerne på vej har byggesags-afdelingen lavet en pjece med vejledning til, hvilke byggesager, der kan straks-behandles, og hvilke informationer og dokumenter der skal følge med ansøgningen.

Derudover har byggesags-afdelingen lavet en vejledning til, hvordan man konkret søger om straks-behandling af sin byggesag gennem ansøgningsportalen Byg og Miljø. Begge vejledninger kan findes på https://horsens.dk/Bolig/Byggeri/Byggetilladelser  

Hvis man har spørgsmål, er man selvfølgelig velkommen til at kontakte byggesags-afdelingen på byggesag@horsens.dk eller bestille tid til at blive ringet op via horsens.dk/reservertid

Kommentarer