Samfund

Det er pinligt for et barn at have en mor med skizofreni – mener hver femte voksen

Foto: Psykiatrifonden

Langt flere voksne end børn mener, at det er pinligt for et barn at have en mor med skizofreni, viser ny rapport fra Psykiatrifonden, Børns Vilkår og Ole Kirk’s Fond. Rapporten understreger det stigma, familier med psykisk sygdom lever med, og organisationerne mener, at der skal sættes ind med en intensiv oplysningsindsats.

”Altså, jeg var bange for, at andre ikke ville kunne forstå det og egentlig bare ikke ville tage det særligt seriøst. Bare være sådan lidt; ’det er jo ikke svært’, eller sådan noget”.

Det fortæller en 12-årig pige i en ny rapport fra Psykiatrifonden, Børns Vilkår og Ole Kirk’s Fond. Rapporten viser blandt andet, at hver femte voksen mener, at det er pinligt for et barn at have en mor med skizofreni. Det er fire gange så mange som blandt børn i 7. klasse.

”Der hviler et voksenansvar på børnene, når de skjuler forælderens psykiske sygdom af frygt for fordomme. I Børns Vilkår ved vi, at fællesskaber er afgørende for børns trivsel – god trivsel er bl.a. tryghed i klassen til at være, den man er, og føle, at man hører til. Det risikerer at ryge over styr, hvis børn i familier med psykisk sygdom føler, at de bør vogte forælderens sygdom som en hemmelighed”, siger Helle Tilburg Johnsen, vicedirektør i Børns Vilkår.

Fordomme slår hårdt

Rapporten peger på, at flere voksne end børn har negative holdninger til psykisk sygdom Den er lavet på baggrund af to panelundersøgelser; en blandt 2.035 børn i 7. klasse og en blandt 2.009 voksne. Derudover er der lavet interviews med 16 børn af forældre med psykisk sygdom og 16 forældre med psykisk sygdom.

”Jeg kan se situationen for mig, hvor de stod og hviskede, hvor de var sådan; ’nej, nej de kan ikke lege lige nu, vi finder en dag’. Og det blev aldrig til noget. Den slog så hårdt, og den slår stadigvæk. Og den gør, at jeg stadigvæk ikke tør sige det. Fordi ét er, at jeg bliver fravalgt, men når børnene bliver fravalgt…”, fortæller en mor i rapporten.

Manglende viden skader børn

”Rapporten understreger det stigma, familier med psykisk sygdom lever under, og vi mener, at der skal sættes ind med en intensiv, systematisk oplysningsindsats. Rapportens resultat peger på manglende viden om, hvad psykisk sygdom er, til stor skade for de børn, der måske skjuler, hvordan situationen er hjemme hos dem ind imellem – og dermed ikke får den hjælp, de har brug for. En del af løsningen skal være, at politikerne tager ansvaret væk fra børnene og iværksætter årlige afstigmatiserende oplysningskampagner rettet mod alle voksne”, mener Marianne Skjold, direktør i Psykiatrifonden.

Skal være klædt på til at finde og hjælpe børnene

Psykiatrifonden, Børns Vilkår og Ole Kirk’s Fond mener, at regioner og kommuner bør sikre, at alle fagpersoner omkring familier med psykisk sygdom får kompetencer til at kunne spørge ind til, støtte og hjælpe familierne. Hvad end forældrene får behandling i den regionale voksenpsykiatri, hos egen læge, privatpraktiserende psykolog eller i den kommunale socialpsykiatri, så skal fagpersoner være klædt på til at opspore og hjælpe børnene og deres familier.

”Børn i familier med psykisk sygdom har en højere risiko end andre børn for selv at udvikle psykisk sygdom – og det er blandt andet én af årsagerne til, at den rette hjælp og støtte er afgørende. Og hjælpen starter først rigtigt, når vi voksne tør at tale om psykisk sygdom og spørge børnene, hvordan de egentlig har det med, at far eller mor er syg”, siger Karin Skjødt Hindkjær, direktør i Ole Kirk’s Fond.

Kommentarer